Registrovat kartu

„Potvrzuji, že mi byly poskytnuty Obchodní podmínky Československé obchodní banky, a. s. pro předplacenou platební kartu (včetně předsmluvních informací), jejich textu jsem porozuměl/a, případné nesrovnalosti mi byly vysvětleny telefonicky na čísle +420 495 800 665, souhlasím s nimi a zavazuji se je dodržovat. Vyplněním formuláře a jeho odesláním dále potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, jsem seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů a s tím, že mne můžete kontaktovat v souvislosti se žádostí.“
„Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro oslovení s nabídkou produktů a služeb skupiny ČSOB a jejich obchodních partnerů. Tento souhlas dávám Československé obchodní bance, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350. Souhlas je platný po dobu platnosti karty a dále po dobu 13 měsíců od ukončení její platnosti. Souhlas mohu kdykoliv odvolat prostřednictvím privátní sekce těchto webových stránek. Informace o zpracování osobních údajů, které obsahují práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na omezení marketingu a podmínky na ochranu práv, najdu na www.csob.cz/osobni-udaje.“

Registrací získáte:

  • možnost opakovaného dobíjení a vyšší roční limit karty, který vám nastavíme ihned po úspěšné registraci,
  • přístup do privátní části portálu ke snadné správě karty, zobrazení přehledu o transakcích a aktuálního zůstatku karty nebo opětovnému vygenerování zapomenutého PIN.

Upozornění: Bezpečnostní otázka a odpověď jsou klíčové pro ověření vaší registrace a budete je potřebovat při vybraných požadavcích na změnu. Zvolte takové, aby je nebylo možné jednoduše uhodnout. Odpověď pak nikomu nesdělujte.

 

Probíhá komunikace se serverem ...